داستان کوتاهی ازمن

داستان کوتاهی ازمن که در تاریخ سه شنبه 21 آذر 1391 به شماره سریال 3463

 در سایت داستانک (مجموعه داستان های کوتاه معاصر و نویسندگان جوان)

منتشر شد.

___________________________             ______________________________

باید برود...

چیزی به رفتنش نمانده است . دارد چمدانش را می بندد.
باید همه خاطرات کودکی اش را قاطی لباس های کهنه اما تمیزش جمع کند و با خود ببرد.
می رود تا برای برادر مریضش کلیه بخرد. و پدرش که حالا پشت در چوبی رنگ و رو رفته ی خانه شان رو به حیاط نشسته است، بتواند اجاره عقب افتاده شان را بدهد.
پیرمرد شیک پوش خیلی وقته  با بنز آخرین سیستمش جلوی در خانه شان منتظرش ایستاده است و بی صبرانه با سبیل های سفید از بناگوش در رفته اش ور می رود و مدام بوق می زند.
چمدانش را جمع کرده است،از اتاق بیرون می رود و کنار ویلچر مادرش توی حیاط می نشیند.سرش را روی زانوهای مادرش میگذارد وآرام گریه می کند.مادر با دستهای پینه بسته اش دستی به سرش می کشد و به در حیاط نگاه می کند.
پیرمرد شیک پوش همچنان بی صبرانه بوق می زند، باید برود....

صادق دوپیکر / پاییز 1391

______________________   _____________________________________

لینک ثابت این داستان در داستانک http://www.dastanak.ir/1031/837/3463.html

لینک به سایت داستانک

www.dastanak.ir 

/ 3 نظر / 23 بازدید
sanaz

لینکشو دیدم و خوندم...جدن زیبا بود..بازهم بنویس ... از درد

علی

من همیشه مطالب شما را دنبال میکنم و استفاده می کنم... آفرین دوست عزیز [تایید]

satar

نایس پسر خوب ....[خداحافظ]