دکتر شریعتی نیاز همیشگی

شریعتی حماسه انقلابی گری را از لابلای تاریخ اسلام بیرون می آورد و به جامعه جوان عرضه می کرد.

جوانان پرشور عدالت خواه دینی ایران آن روز، که نمی خواستند به تنها مکتب مطرح؛کمونیزم یکه تاز؛ دل ببندند، شور عدالت خواهی و آرمان گرایی دینی خود را در مکتب شریعتی یافتند.

او مثل همه انقلابیون از دو سو مورد تهاجم قرار گرفت: از یک سو بی دینان ایرانی ، اعم از کمونیست و روشنفکر ضد دین،او را به باد انتقاد گرفتند و از سوی دیگر با صدایی بلندتر ارتجاع متحجر دینی و متولیان سنتی دین به او حمله آغاز کردند وسخت هم از همه ابزارهای  تحریک احساسات بهره بردند.

زندگی از دیدگاه دکتر شریعتی

 اما شریعتی  هم چنان نیاز امروز ماست.

اگر چه دوران انقلابی گری تقریبا سپری شده است ولی نگاه مترقی به دین، امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز ما و دنیای ماست.چیزی که متحجران هنوز هم از آن  سخت واهمه دارند، شریعتی سمبل اسلام مترقی بود.یاد و نامش پاینده باد.

برگرفته از :وب نوشت محمد علی ابطحی

/ 0 نظر / 24 بازدید