مسعود بختیاری‘ هم پاییزی شد...

بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.

مسعود "صبحگاه امروز جمعه، دوازدهم آبانماه ۱۳۸۵ "، در سن ۶۶ سالگی، به علت نارسایی قلبی  دار فانی را وداع گفت.

روحش شاد....

/ 0 نظر / 31 بازدید