خاموشی ویرانه ها

         در اضطراب دست های پر آرامش دستان خالی نیست

                                                             خاموشی ویرانه ها زیباست(فروغ)

/ 0 نظر / 26 بازدید