سلام دوباره شرق به ایران


 انتشار مجدد روزنامه شرق با تیتر اصلی «سلام سرزمین من» آغاز شد. مهدی رحمانیان صاحب امتیاز و مدیر مسوول شرق در یادداشتی با همین عنوان آورده است:«هشت ماه از توقیف شرق گذشت. دستور رفع توقیف دوماه پیش صادر شد اما می پذیرید که بازگشایی یک روزنامه آن هم روزنامه ای چون شرق، آن قدر به هم فکری و همدلی و مشورت نیاز دارد که انتشار اولین شماره اش را دو ماه به تاخیر بیندازد.» رحمانیان در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است:«از ابتدا عهد کرده بودیم روزنامه ای حرفه ای بمانیم و پاسخ اعتماد مخاطبان را با سیاست ورزی ندهیم و ردای فرهنگ را به لکه سیاست نیالاییم. همچنان نیز بر آن عهد و مرامیم.»
    
     شرق با همان شکل سابق و در 32 صفحه منتشر شده است. آغاز دوباره تلاش همکارانمان را در روزنامه شرق شاد بادش می گوییم و برای آن ها آرزوی موفقیت می کنیم.


 روزنامه سرمایه، شماره 456 به تاریخ 25/2/86، صفحه 24 (صفحه آخر)

/ 0 نظر / 23 بازدید