# اقوام

به یاد از دست رفته گان

سکوت /شعری ازحسین پناهی دژکوه به یاد برادر کوچکم  ثاراله که زمستان امسال از جمع خانواده ما رفت....                                                                        روحش شاد باشد   چه مهمانان ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 62 بازدید

نه

نه  بر می گردم  با چشمانم که تنها یادگار کودکی منند  ایا مادرم مرا باز خواهد شناخت ؟(حسین پناهی دژکوه)
/ 0 نظر / 18 بازدید