# چهره_ماندگار

نه

نه  بر می گردم  با چشمانم که تنها یادگار کودکی منند  ایا مادرم مرا باز خواهد شناخت ؟(حسین پناهی دژکوه)
/ 0 نظر / 18 بازدید