نوروز 91 مبارک...

یکی از مقدمات اصلی نوروز ایرانیان «سفره 7سین» است که ساعاتی پیش از تحویل سال نو گسترده می‌شود، این سفره از سابقه تاریخی برخوردار بوده و هر یک از اجزای آن نیز به نیت خاصی بر سفره نوروزی جای می‌گیرند. همچنین اسناد تاریخى از برپایى سفره 7سین به یاد 7 امشاسپندان خبر مى‌دهند؛ طبق این اسناد، 7 امشاسپندان مقدس عبارت بودند از: اهورامزدا (به معنى سرور دانا)، وهومن (اندیشه نیک)، اردیبهشت (پاکى و راستى)، شهریور (شهریارى آرزو شده با کشور جاودانى)، سپندارمزد (عشق و پارسایى)، خرداد (رسایى و کمال) و امرداد (نگهبان گیاهان). برخی پژوهشگران، ریشه تاریخی این جشن را به «جمشید پیشدادی» نسبت می‌دهند و نوروز را «نوروز جمشیدی» می‌خوانند. این گروه معتقدند که جمشیدشاه بعد از یک سلسله اصلاحات اجتماعی بر تخت زرین نشست و فاصله بین دماوند تا بابل را در یک روز پیمود و آن روز (روز هرمزد) از فروردین‌ماه بود. چون مردم از شگفتی دیدنش جشن گرفتند و آن روز را «نوروز» خواندند. فردوسی شاعر بزرگ پارسی‌گوی نیز در شاهنامه پیدایش نوروز را به جمشیدشاه نسبت می‌دهد

نمادهای سفره 7سین

کتاب آسمانی

سیر: نمادی است برای سلامتی و تندرستی

سماق: چون به رنگ خورشید به هنگام طلوع است نمادی است برای از بین رفتن شام تیره و طلوع صبح صادق

سنجد: میوه درخت کنار به نشانه عشق زیرا معتقدند که وقتی کنار به حد رشد خود رسید، رایحه آن و میوه آن باعث عشق مردم به یکدیگر می‌شود

سرکه: در روایت است که چون درست شدن سرکه زمان طولانی نیاز دارد و صبر زیادی را می‌طلبد، بنابراین سرکه نمادی است برای صبر

سیب: نمودار‌ِ راز و رمز عشق و دلدادگی و باروری است

سمنو: غذایی است مقوی و شیرین که درست کردن آن نیاز به مهارت و صبر زیاد دارد و نمادی است برای شیرینی زندگی

سبزه: نمادی است برای جوانه‌زنی و نو شدن

سکه: نمادی است از برکت

آینه: نمادی از وجدان و بازتابِ اندیشه، گفتار و کردار آدمی است

تخم‌مرغ: نمادی است از زایش

ماهی: نمادی است برای زنده نگاه داشتن سفره 7سین

شمع: نمادی است برای روشنایی

دیوان حافظ: ایرانیان همواره از دیوان حافظ به‌عنوان آرامش‌دهنده و مسکن قلب، در زمان ناراحتی‌ها و غم استفاده می‌کردند و وجود این کتاب در سفره 7سین نمادی است برای گوش فرادادن به نصیحت‌ها و اندرزهای بزرگان

نقل و شیرینی: نشانه شیرین‌کامی است/

نـوروز91 مـبـارک

/ 1 نظر / 24 بازدید
هما

[خداحافظ]